Aike Meems 40 jaar lid van “de Goudvink”

 

Enkele woorden van waardering door de voorzitter voor een verenigingsman in hart en nieren

Hij voelt zich al 40 jaar erg betrokken bij de V.V. De Goudvink.

 

Zo was hij:

* Materiaalbeheerder

* Is hij ring commissaris.

 

* Tijdens de TT week nam hij in het verleden altijd vrije dagen op.

   Nu als pensionado hoeft dat niet meer, maar is hij er nog steeds  
   bij.

* Hij wist hoe de stellingen werden opgebouwd.

   En hoeveel er moesten staan. Hij komt namelijk altijd met een
   tekening   (plattegrond) waarna we de stellingen moeten
   plaatsen.

 

 

* In een periode dat het moeilijk was een volledig bestuur samen te stellen ging

   Aike zelfs een langere periode als interim voorzitter aan de slag.

* Nog steeds haalt hij de meeste advertenties binnen voor de TT catalogus.

 

* In het afgelopen jaar heeft hij nog de cursus toezichthouder gevolgd.

* Al met al een echte Verenigingsman en  daarom heeft het bestuur gemeend

    Aike Meems te benoemen tot erelid van “de Goudvink”

 

Hij ontvangt hiervoor een oorkonde en tinnenbord.