Bedumer Winterloop - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Vogelvrienden,

Afgelopen weekend was de
Bedumer Winterloop, velen zullen dit wel hebben meegekregen via de media.
 
De totale opbrengst was ca € 140.000,-, bestemd voor de strijd tegen kanker.
Vogelvereniging Intropika heeft gemeend om dit belangrijk evenement te sponsoren. Zie bijgaande foto, waar oud voorzitter Hans Drenth de cheque uitreikt.  

De aanleiding daarvoor is dat de afgelopen jaren de belangstelling voor hun hobby sterk was teruggelopen en dat de vereniging  had besloten om met ingang van 1 januari 2020, na 57 jaar, de vereniging op te heffen.
 
De leden van “Intropika” kijken terug op prachtige jaren, waarbij ze  elkaars kennis en kunde uitwisselden en mooie resultaten behaalden. Het hoogtepunt was het organiseren van een districtstentoonstelling voor de provincie Groningen in het jaar 2002 , tijdens het 40 jarig bestaan van “Intropika”.
Als vereniging kijken ze met enige weemoed terug, maar ook met grote dankbaarheid voor wat ze samen hebben bereikt. Nadat alle kosten waren betaald, bleef er nog een mooi bedrag over.
Er werden verschillende suggesties gedaan over wat ze met het overgebleven geld zouden gaan doen. Eén van de suggesties was het sponsoren van de Bedumer winterloop.
 
Zij wilden hiermee een bijdrage leveren om deze verschrikkelijke ziekte uit de wereld te helpen.
 
Een erg genereus gebaar, waar wij allen alleen maar diep respect voor kunnen hebben.

Met vriendelijke vogelgroet,
 
Jan Heuvel  
 
Secretaris Volièrevereniging ‘t Hoogeland
 
PS
 
Inmiddels zijn 22 leden van Intropika per 1 januari 2020 overgeschreven naar Volièrevereniging ’t Hoogeland.
Terug naar de inhoud