Benniks 60 jaar NBvV - Kopieën - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Dhr. Benniks 60 jaar lid van de NBvV !
Op maandag 4 maart hebben de voorzitter de NBvV District Groningen, Wiebe Zijlstra en de heren Harry Weitering  en Henk van der Mei van de afdeling De Vogelvrienden Glimmen, een bezoek gebracht aan dhr. Benniks.
Dhr. Benniks is dit jaar 60 jaar lid van onze bond en deze mijlpaal verdient een fraaie speld van de bond.
Daar dhr. Benniks slecht ter been is werd besloten hem thuis in Groningen te bezoeken.
Hier werden de speld ,een fraaie oorkonde en een mooi bos bloemen overhandigd.

Prachtig waren de verhalen die hij de afgelopen 60 jaar in de vogelliefhebberij beleeft had en er kon dan ook veel gelachen worden om “vroeger”.
Dhr. Benniks heeft nog steeds een volière met vogels die hij ondanks het slechte lopen elke dag zelf verzorgt.

Wij hopen dat hij nog vele jaren lid mag blijven en geniet van zijn vogels.

Harry Weitering
Terug naar de inhoud