Bestuur - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Bestuur District Groningen
Voorzitter
Penningmeester
Heino Dekker
tel: 0597-591934
heino.dekker@ziggo.nl
Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Het huidige bestuur is demissionair en
zal alleen de lopende zaken afhandelen.

NBvV Lid van Verdienste
J. Perdon
Speld van Bijzondere Waardering
K. Kars
Ereleden
K.A. Veen
T. Veen-Siekmans
F. Martena
K. Kars
J. Perdon
W. Zijlstra
NBvV erelid
W. Zijlstra

Terug naar de inhoud