Bestuur - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Bestuur District Groningen
Voorzitter Ad Interim
Secretaris
Sjoerd Westerhof, Sappemeer
tel: 06 - 303 08 081
sec.dist.groningen@kpnmail.nl
Penningmeester
Heino Dekker
tel: 0597-591934
heino.dekker@ziggo.nl
Bestuurslid A.I.
Jaap Buze
tel: 0597 417812
Bestuurslid
Koeno de Groot, Delfzijl
tel: 06 - 175 12 873
khdegroot@hotmail.com
Bestuurslid
Erik Scheerhoorn
Tel:
06 - 21705182
erik_scheerhoorn@hotmail.com
Het huidige bestuur is demissionair en
zal alleen de lopende zaken afhandelen.

NBvV Lid van Verdienste
J. Perdon
Speld van Bijzondere Waardering
K. Kars
Ereleden
K.A. Veen
T. Veen-Siekmans
F. Martena
K. Kars
J. Perdon
W. Zijlstra
NBvV erelid
W. Zijlstra

Terug naar de inhoud