Op 30 september 2016 tijdens een afdelingsvergadering van de afdeling  Aduard ( A36) werd deze avond  ook een tafel keuring gehouden, waar Michel de Vries, als Lid en als keurmeester, de meegebrachte vogels beoordeelde  en de op en aanmerking met de aanwezige leden besprak.

 

Tegen 21.00 uur kwam, de voorzitter van het district Groningen, Jan Perdon, binnen met de mededeling nog een bondsverplichting te hebben bij deze afdeling.

 

Heer M. de Vries was namelijk op 1 april 1955 lid geworden van de N.B.v.V. en dus reeds meer dan 60 lid van onze bond. Na een korte terug blik op de achterliggende periode, werd  bij De Vries de speld voor zijn 60 jarige lidmaatschap van de N.B.V.V  opgespeld, en kon hij de  bijbehorende felicitaties in ontvangst nemen.


Namens de afdeling mocht hij een oorkonde , en een  bloemetje in ontvangst nemen.

Zichtbaar ontroerd, nam De vries de  onderscheiding  en de gesproken woorden in ontvangst.

De afdeling had deze avond gezorgd voor een hapje en drankje, ter ere van dit jubileum, en als dank voor het vele werk dat hij sinds zijn lidmaatschap voor de afdeling  heeft gedaan.

 

Na deze onderbreking ging Michel gewoon weer door met zijn werk als keurmeester, en het beoordelen van de meegebrachte vogels.