Jubilarissen gehuldigd bij de opening Tentoonstelling Zang- & Kweeklust

Onze leden de heren L. van Dijken en G. Haan waren 40 jaar lid van Zang- & Kweeklust en zijn daarom op woensdag 24 oktober, tijdens de opening van onze jaarlijkse tentoonstelling, in het zonnetje gezet.

 

We wilden dit heugelijke feit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. District voorzitter Dhr. W. Zijlstra heeft ze gehuldigd d.m.v. de uitreiking van het Jubileum speldje en een oorkonde.

 

Namens het bestuur en de leden van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

 

P.J. Hiddinga.