Oorkonde eigen kweek

Voor het eerst heeft het district Groningen gemeend om tijdens de 'Provinciale Groninger Kampioenschappen voor kooi- en volièrevogels 2016'  een oorkonde eerste eigen kweek te moeten uitreiken.

 

De doelstelling van een door de NBVV beschikbaar gestelde oorkonde is het stimuleren van het tentoonstellen van een vogel ,welke nog niet eerder op de bondshow is tentoongesteld als een eigen gekweekte vogel  voorzien van een passende vaste ring met daarin de kenmerken van onze bond en van de kweker.

 

Een kweker die denkt een bijzondere vogel als eerste in Nederland gekweekt te hebben kan deze opgeven voor de bondskampioenschappen en daarbij een aanvraag indienden voor een oorkonde eerste eigen kweek.

Hierbij wordt gevraagd naar een kweekverslag van de kweker en daarbij enkele foto’s.

Onze bond kent een 'commissie oorkonden bijzondere eerste eigen kweek' .

Deze stellen vast of het inderdaad zo is dat deze soort nog niet eerder als eigen kweek werd ingezonden en of het hier om een raszuivere soort gaat. Indien aan alle reglementen wordt voldaan zal de commissie het resultaat met  een oorkonde vbelonen.

 

Hiervoor kwamen er 2 kwekers in aanmerking;  dhr. J.Ausema met een Goudkapfiscaal en dhr. C.Steyvers met een Langstaart Glansspreeuw.

 

Wij hopen hiermee meer kwekers te stimuleren hun (bijzondere) vogels in te zenden op de district tentoonstelling.