Ebel_Land_60_jaar NBvV - Kopieën - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
60 jaar lid NBvV

Op onze jaarlijkse contactavond 16-03-2019 is onze voorzitter van "Onze Gevleugelde Vrienden Hoogkerk (H40)" Dhr. Ebel Land gehuldigd omdat hij op 01-06-2019 60-jaar lid is van de NBvV.

De bijbehorende speld werd overhandigd door de districtsvoorzitter van Groningen Dhr. Wiebe Zijlstra.

Namens het bestuur kreeg de jubilaris Dhr. E. Land, uit handen van Jan Stinissen, een oorkonde en bos bloemen uitgereikt.
Terug naar de inhoud