Henk Stel 40 jaar NBvV - Kopieën - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Henk Stel 40 jaar lid NBvV
Volièrevereniging ’t Hoogeland had afgelopen donderdag tijdens hun jaarvergadering wat te vieren.
Henk Stel was 1 december 2018 veertig jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Hem werd door demissionair Districtsvoorzitter Wiebe Zijlstra hiervoor de bijbehorende speld uitgereikt met een  oorkonde.
Voorzitter Folkert Postema reikt hem daarna een mooie glazen standaard met inscriptie uit vergezeld van een bos bloemen.
Henk  was zeer verrast door al het aangebodene.
van links naar rechts Folkert Postema, jubilaris Henk Stel en Wiebe Zijlstra
Terug naar de inhoud