in memoriam Bert Kluiter - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud


 Op maandag 19 oktober jl. is Bert Kluiter toch nog onverwachts in het UMCG te Groningen overleden.
 Bert was vanaf zijn jonge jaren al een vervend vogelliefhebber. Zijn voorkeur ging altijd al uit naar tropische vogels.

 Hij is jarenlang secretaris van de plaatselijke vogelvereniging van Bedum geweest.
 In het jaar 2004 is Bert begonnen met de opleiding keurmeester tropische vogels welke hij in 2006 met succes heeft afgerond.

 Door het opheffen van de plaatselijke vogelvereniging en de constatering dat hij aan een ongeneeslijke ziekte leed heeft hij,
eerder dan gepland, afscheid van zijn zo geliefde vogels gedaan.
 Het keurmeesterschap heeft hij echter niet opgegeven.

 De laatste tijd voelde Bert zich erg moe en werd vrijdag 16 oktober jl. toch nog plotseling opgenomen in het UMCG wegens benauwdheidsverschijnselen.
 Afgelopen maandag zou hij een hartkatheterisatie ondergaan maar dit mocht niet meer baten.

 Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe met dit zware verlies en dat hij rusten mag in vrede.Terug naar de inhoud