Jeugdontmoetingsdag  2016

 

Zaterdag 17 september j.l. werd in het dorpshuis van Woltersum weer de jaarlijkse jeugd-ontmoetingsdag van het district Groningen gehouden.

Evenals voorgaande jaren was de organisatie in handen van afdeling Woltersum en ook deze keer was de organisatie, zoals we gewend zijn, zeer goed.

De inschrijvingen kwamen laat binnen, maar uiteindelijk waren er toch nog 10  inschrijvingen met in totaal 48 vogels, verdeeld in meerdere groepen en klassen.

Helaas was er maar 1 kanarie ingeschreven.

 

Na een hartelijk welkom en opening van deze middag door de voorzitter van het district, konden de inzenders, samen met de keurmeesters, hun vogels beoordelen.

De inzenders  konden deze middag allerlei vragen stellen aan de keurmeesters, die hen goede adviezen mee gaf voor de toekomst, dit om tot nog betere resultaten te komen.

 

Uiteindelijk hebben de keurmeesters onderstaande winnaars aangewezen:

kanaries:

1e prijs : Jurgen Smit.

tropen:

1e prijs : Romy Linn Ahlers

2e prijs : Noah Eisens

3e prijs : Romy Linn Ahlers

parkieten:

1 e Prijs : Anthony Jansen

2 e prijs : Arnout Niehof

3 e prijs : Inge van der Berg

mooiste duif : Rens van der West.

 

Bovengenoemde winnaars mochten een fraaie beker in ontvangst nemen.

Daarnaast ontvingen alle inzenders een op naam gestelde oorkonde met een herinneringsbeker.

 

De organisatie en de keurmeesters werden met een hartelijk applaus van de inzenders, begeleiders en het aanwezige publiek bedankt voor deze gezellige middag.

Daarna sloot de districtsvoorzitter deze middag af met iedereen een goede reis naar huis terug te wensen, gevolgd met de slotwens van “graag tot een volgende tentoonstelling”.