Jubilea - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Jubilarisspeld
U kunt een Jubilarisspeld aanvragen voor een lid van uw vereniging die 25, 40, 50 OF 60 jaar lid is van de NBvV.  Doe dit tijdig bij de voorzitter district Groningen.
Onder vermelding van de naam van de jubilerende afdelingslid, zijn registratie nummer, kweeknummer en het aantal jaren dat hij/zij lid is van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
 
Gebruikelijk is dat bij een 25 jarige jubilaris de afdeling zelf zorg draagt  voor deze feestelijke gebeurtenis. Indien gewenst kan een disrictsbestuurder aanwezig zijn.
Bij een 40 jarige jubilaris komt de rayonvoorzitter en bij een 50/60 jarige jubilaris komt de districtsvoorzitter.

Klik hier voor het aanvraagformulier “Jubilaris speld”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Speld van Bijzondere waardering NBvV

Op voorstel van een afdelingsbestuur kan een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de betreffende afdeling bij het hoofdbestuur voorgedragen worden voor de “Speld van Bijzondere waardering NBvV”.
De aanvraag van een Speld Bijzondere Waardering moet onderbouwd worden met een motivatiebrief en toegevoegd worden aan het aanvraagformulier.
   
Klik hier voor het Aanvraagformulier “Speld van bijzondere waardering”


Print het aanvraagformulier en na invulling op sturen naar de districtsvoorzitter.
Mailen kan ook.
Terug naar de inhoud