Jubilieum De Goudvink Schildwolde - Kopieën - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Een geslaagd 60 jarig jubileum TT en gezellige avond.
Wij als bestuur en leden van de vogelvereniging “De Goudvink” te Schildwolde kunnen tevreden terug zien op onze jubileum activiteiten zoals de club TT en een gezellige besloten avond met de leden en hun partners.

Om te beginnen met de club TT. We hadden 254 ingeschreven vogels, dus zeker een respectabel  aantal voor een plaatselijke vereniging in deze tijd.

De twee zalen die we normaal ook hadden konden deze keer niet voldoen aan de benodigde ruimte, zodat we de gang er bij nodig waren.
Ook het bezoekers aantal was zeer goed te noemen. Met z`n show vallen natuurlijk ook altijd kampioen in de verschillende groepen die ik nu zal gaan vermelden.

Alg. club kampioen en bondskruis is toegekend aan M. Smit met een lutino grijs rug dwergpapagaai van 93 punten.

De volgende leden hebben allen een bondsmedaille in ontvangst mogen nemen;
Alg. kanarie kampioen, L. Meter, met 92 pnt.;
Tropische vogels, M. Veenema met 93 pnt.;
Gouldamadines, L Suijkerbuijk met 91 pnt.;
Grote parkieten J. Nus met 93 pnt.,  
Kwartels en duiven K.A. Veen met 92 pnt.

Allen ook langs deze weg nog gefeliciteerd.

Dan een week later een gezellige avond van leden en hun partners waar een mooi gedekt warm en koud buffet voor hen klaar stond. Tevens zijn deze avond de oorkondes aan de leden uitgereikt met het behaalde resultaat van hun vogels op de TT.

Ook waren er dit jaar een paar jubilarissen, nm. de hr. H. Bodewes 25 jaar, mevr. T. Boer van Sloten 40 jaar, de hr. H. Schuur 50 jaar en de koplopers en mede oprichters, H. Klok en H. Boer 60 jaar.
Zij allen mochten een boeket bloemen en een oorkonde, passend bij hun lidmaatschap in ontvangst nemen.

De bond insignes is hun opgespeld door de landelijke voorzitter, de hr. K. Snijder.
De heren Klok en Boer is tevens een plaquette aangeboden namens de vereniging.

Zo u kunt lezen, weer een hele gezellige bedoening bij de vereniging die door ons allen als zeer geslaagd is te noemen.

Wij als bestuur zijn allen zeer erkentelijk voor hun positieve bijdrage.


Getekend,

De secretaris,

W.J. Nuus.

Terug naar de inhoud