Bestelde kalenders van 2019!!!

Deze kunnen in overleg, na woensdag 31 oktober 2018

afgehaald worden bij de

 

district secretaris:

Sjoerd Westerhof

Wilhelminastraat 60

9611 JX  Sappemeer

tel. 06-30308081

mailadres:

sec.dist.groningen@kpnmail.nl   


 

Aanvraag spelden jubilea

Indien u een speld/onderscheiding aanvraagt moet dit voor
de voorjaarsvergadering van het district (zodat ze in april in de enveloppe zitten voor uw vereniging) en het liefst in de maand Januari / Februari worden aangevraagd voor het hele jaar hier opvolgend. Mocht u dan in uw jaarvergadering (januari, februari) het jaar opvolgend een jubilaris hebben, houdt u daar dan rekening mee om deze al een jaar van te voren aan te vragen. Spelden aanvragen doet u bij de districtsvoorzitter via het mailadres w.zijlstra@telfort.nl

Hierbij moet ik de volgende gegevens van u hebben :

 

Naam van de jubilaris:

Registratienummer bij de N.B.v.V:

Kweeknummer:

Lidmaatschap sedert:

Datum van uitreiken van de spelden:

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Bestel de kalenders van 2019!!!

(ook adverteerders zijn er blij mee)

KOSTEN € 2,50 per stuk

 

CLUBSHOP ARTIKELEN

Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het district. Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen verzendkosten meer te worden betaald. U kunt al bestellen voor 2019 !!!!!

 

De navolgende artikelen kunnen besteld worden:

- Embleem met logo N.B.v.V. (stof)   €  2.75

- Ringenhouder     € 3.25

- Paraplu N.B.v.V     €  8,65

- Handboek Vogelverzorging    €       19.95

- Verzamelband onze vogels 2stuks   € 7.60

- Stropdas met vogels    €       11,70

- Sleutelhanger     €  1,05

- Kalender N.B.v.V    €  2,50

- Pen met laserpointer + LED lampje €  7.65

 

In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden.

 

1)  U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, middels een duidelijke beschrijving. De door U bestelde artikelen worden bij het bondsbureau besteld en vervolgens door mij ontvangen tijdens een bondsraadvergadering. Tijdens de districtsvergadering in april of oktober ontvangt u dan uw bestelde artikelen. Het spreekt dan ook van zelf dat u wel op tijd moet zijn met uw bestellingen. Dit kan via e-mail (N.B.v.V. w.zijlstra@telfort.nl  of via een brief. Vermeld wel uw afdeling gegevens. Bestelde artikelen worden niet door districtsbestuurders bij u thuis bezorgd, e.e.a. kan wel door u afgehaald worden, na telefonisch overleg.


2)  Het mooie is van dit systeem dat wij als district er ook nog wat aan over kunnen houden. Want van alle bestelde artikelen krijgt het district nog eens 10 % t.b.v. de districtskas gestort.


3)  Ook tijdens de districtsvergaderingen en op de districtstentoonstelling zullen er een aantal clubshopartikelen aanwezig zijn ter verkoop.


4)  Mocht u nog artikelen nodig hebben, besteld dan snel. Er volgen nog een aantal bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen, zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden uitgereikt. Dit uiteraard tegen contante betaling.

 

Het heeft geen zin contact op te nemen met vragen over andere artikelen. Tot op heden geldt genoemde mogelijkheid alleen voor het bovengenoemde.

Zie de clubshopartikelen site van de N.B.v.V.

 

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!