Medio februari 2015, tijdens de jaarvergadering van de afdeling Ter Apel (T06) heeft Harry Weitering, als Algemeen Adjunct van het district Groningen,  de heren Reint Kort en Pieter Kamst onderscheiden met hun 50 jarige lidmaatschap van de NBvV.

 

Na een korte terug blik  in de afgelopen 50 jaar mochten beide heren de versierselen, behorende bij het 50 jarige lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld krijgen door de Harry Weitering.

Reint Kort

Pieter Kamst