Bé Lich 50 jaar, A. Koetje en S. Harkema 40 jaar lid van de NBvV

Op dinsdag 10 februari zijn tijdens onze Algemene Leden Vergadering 3 leden gehuldigd vanwege hun 40 en 50 jarig lidmaatschap van de NBvV.

 

De huldiging werd verricht door onze districtsvoorzitter Jan Perdon. Allereerst werd de heer Bé Lich met z’n 50 jarig lidmaatschap gehuldigd en werd hem de daarbij behorende insigne opgespeld.

Vervolgens werd de heer A. Koetje, 40 jaar lid van de NBvV, de insigne opgespeld.
De derde jubilaris, ook  40 jaar lid van de NBvV, de heer Harkema was helaas niet aanwezig. De aanwezige jubilarissen werden nog even toegesproken door Jan Perdon.

 

Hiermede was tevens de plechtigheid ten einde en vergezeld van een bloemetje mochten beide heren hun plaats weer innemen.