Tijdens de jaarvergadering van Volièrevereniging ’t Hoogeland van 22 februari 2018, reikte aftredend vice voorzitter Meint Oosterhof voorzitter Folkert Postema de zilveren speld uit. Dit in verband met het 25 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De laatste officiële handeling van Meint als bestuurslid. Hij stelde zich vanwege privé omstandigheden niet meer herkiesbaar voor een bestuursfunctie.

Voorzitter Postema bedankte Meint Oosterhof daar op voor zijn inzet in het bestuur de laatste acht jaar en overhandigde hem een luxe pen met inscriptie. Beide ontvingen ook nog eens een bos bloemen.

 Links op de foto Meint Oosterhof en rechts Folkert Postema