Geslaagde tafelkeuring in Alteveer.

 

De tentoonstellingscommissie die verantwoordelijk is voor de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen organiseert ook andere activiteiten voor de leden van de deelnemende en ondersteunende verenigingen. Zo vond er op 13 september jl. een tafelkeuring plaats.

 

Bij dit soort aktiviteiten zien we dezelfde ontwikkeling als bij de tentoonstellingen. Het aantal geïnteresseerde leden daalt. Bij de vereniging “De Goudvink” in Oude Pekela waren dit jaar slechts 3 leden die belang stellen in een tafelkeuring. Die leden hebben dan ook nog eens vogels in totaal verschillende categorieen. Daarvoor kan zo'n vereniging geen keurmeesters laten aanrukken (en betalen). Aangezien “De Goudvink” ondersteunende vereniging is bij de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen, kunnen die leden toch aan een tafelkeuring deelnemen.

 

Bij de tafelkeuring die vorig jaar in Alteveer werd gehouden, vormden zich twee groepen die de vogels apart bespraken. Eén groep voor kleur- en postuurkanaries en één groep voor tropen en parkieten. Dit jaar werd besloten de keurmeesters om en om vogels uit verschillende categorieën te laten bespreken voor alle inzenders gezamenlijk. Dat bleek een goede keus. Een inzender van parkieten kan ook iets leren van de bespreking van een diamantduif. Zo gaf de tropenkeurmeester voedingsadviezen om wat vet op de diamantduifjes te krijgen. Een diamantduif moet immers van voor gezien een brede indruk maken. Bij de kleine grasparkieten is het net andersom. Die horen slank te zijn. Vandaar dat de parkietenkeurmeester met een volkomen tegensteld voedingsadvies kwam. Dat geeft aan iedereen, ongeacht welke vogels hij of zij fokt, inzicht in algemene regels met betrekking tot de optimale voeding van een tentoonstellingsvogel.

 

Kanariekeurmeester Kuizenga ging nog maar weer eens in op de vaak slechte kwaliteit van de tentoonstellingskooien. “De houding van een vogel die op een schuinhangende en wiebelende stok zit is gewoonweg niet te beoordelen”, aldus de heer Kuizenga. Toch ziet hij menigmaal kooitjes waarvan de zitstokjes niet goed vastzitten. En het is maar een kleine moeite om dat goed te krijgen. Let er dan ook op dat de stokjes van gelijke lengte zijn. Ook de kleur van de tentoonstellingskooitjes is niet altijd helder wit. Dat beïnvloed het keuren van een kleurkanarie negatief.

 

Eén van de aanwezige vroeg zich daarop af wat er nu gekeurd wordt, de vogel of de kooi. Er ontspon zich een algemene discussie. Het blijkt dat keurmeesters op afdelingstentoonstellingen heel wat door de vingers zien. Maar een vogel in een goedverzorgde kooi maakt wel een betere indruk dan een vogel die in een kooi zit met mankementen. Wanneer bij een gelijk aantal punten een kampioen moet worden aangewezen, gaat de vogel in een kooi die aan de voorschriften voldoet ongetwijfeld voor. Ook van belang is dat op districts- en nationale tentoonstellingen wel de hand wordt gehouden aan de voorschriften met betrekking tot de kooien. Iemand die vindt dat zijn parkieten beter op houtsnippers kunnen zitten dan op wit schelpenzand, kan op een afdelingstentoonstelling zijn gang gaan. Op een districtstentoonstelling worden zijn vogels echter niet gekeurd.

 

Keurmeester Drenth benadrukte het belang van het trainen van vogels voor de tentoonstelling. Daarmee kan men het beste beginnen wanneer de vogels nog jong zijn. Een net zelfstandige jonge vogel is nog zeer vatbaar voor indrukken. Wanneer men een vogel op die leeftijd een dag of 10 in een tentoonstellingskooi plaatst, zal dit een positieve gewenning opleveren. Eén der leden was het hier niet mee eens. De tijd dat grote parkieten in een tentoonstellingskooi moeten door brengen moet zo kort mogelijk zijn, aldus dit lid. Parkieten gaan altijd aan de tralies hangen en dat heeft tot gevolg dat de staartpennen gaan rafelen. Bij de keuring wordt dit vervolgens zwaar afgestrafd. Gerafelde staartpennen zijn naar de ervaring van dhr. Drenth vaak nog wel goed te krijgen door ze onder de warme kraan te houden en er voorzichtig met de vingers over te wrijven. Wanneer de staart dan weer opdroogt is het euvel meestal wel verholpen. De parkietenfokker liet zich niet overtuigen. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Het voordeel van een tafelkeuring is dat men van dit soort discussies veel opsteekt.

 

Dhr. Drenth wees er ook op dat de kwaliteit van de bevedering sterk verbetert wanneer men de vogels tijdens de training in de tentoonstellingskooi dagelijks een beetje nat spuit met lauw water. De vogel wordt daardoor gemotiveerd om zelf zijn veren schoon te maken en in orde te brengen. Ook komt er een mooie glans over het verendek.

 

De keurmeester voor de tropen, dhr. Geersing, ging uitgebreid in op de werking van weer en wind op vogelkleuren. Voor sommige vogels is huisvesting in een volière waar ze volop in de zon kunnen zitten heel positief voor de ontwikkeling van de juiste kleur. Bij anderen is dat net andersom. Bij bruine zebravinken had hij de ervaring opgedaan dat door enkele maanden blootstelling aan zonlicht de kleur zo verandert dat de vogels totaal ongeschikt zijn als tentoonstellingsvogel. Toen hij ze in het volgende seizoen uit het directe zonlicht hield, kwam de kleur weer goed.

 

Het gebruik van kleurstof kwam ook aan de orde. Kleurstof moet op tijd gegeven worden. En op tijd betekent dat de kleurstof zijn werk al moet doen tijdens de ontwikkeling van het embryo in het ei. De kweekvogels moeten dus al voor de eileg kleurstof krijgen toegediend. Opmerkelijk was de visie van dhr. Kuizenga. Hij stelde dat een fokker van gele en rode kleurkanaries niet zonder kleurstof kan. Toch is het beter om er soms eens een jaar vanaf te zien. Dat betekent dan een verloren tentoonstellingsseizoen. Maar het grote voordeel is dat men de vogels beter op aanleg voor kleur kan selecteren. De kwaliteit van de fokstam gaat daardoor met een sprong vooruit.

 

Aan de hand van de vogels die besproken werden, kwam men van het ene op het andere onderwerp. Vogelliefhebberij betekent ook oneindige gesprekstof. Maar de klok tikte inmiddels al richting elf uur en een leerzame en gezellige avond moest worden afgesloten. Voor één jeugdlid bracht deze tafelkeuring wel extra voordeel. Bij de bespreking van zijn valkparkieten vertelde de keurmeester dat hij een fokker in Duitsland kende die poppen had die uitstekend bij de een mannelijke vogel van het jeugdlid passen. Hij zou zo'n pop voor hem regelen! Een uitstekende manier om een jonge vogelliefhebber op weg te helpen.

 

Tentoonstellingscommissie Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen