Verslag tentoonstelling 2018 "De Goudvink" Oude Pekela

 

Onze tentoonstelling is dit jaar weer succesvol verlopen. Zowel het aantal inzenders als het aantal vogels nam ten opzichte van vorig jaar flink toe. Dat gaf even problemen met de opbouw. De plaatsing van de stellingen moest anders dan voorafgaande jaren. Maar met de nodige discussies en wat passen en meten kwamen de opbouwers daar uit. Met het aantal vogels zitten we dan wel op het maximum. De verhouding universeel-kist-klapkooi en het aantal volières speelt daarbij ook een rol. Wanneer er nog meer vogels worden aangemeld, zullen we, net als in vroegere jaren, een beroep moeten doen op een zaal van de buren van de postduivenvereniging.

 

Het hoge aantal inzenders en vogels is mede te danken aan de inbreng van onze Duitse zustervereniging te Weener.  Er hebben dit jaar ook meer leden vanuit Oude Pekela naar de tentoonstelling in Weener ingezonden.
Men zit daar, net als menige vereniging in Groningen, te springen om inzenders. Als “De Goudvink” Weener aan meer vogels helpt, zorgt Weener voor meer vogels in Oude Pekela. Zo simpel is dat!

 

Afgezien van Weener hebben we de hogere aantallen ook te danken aan een aantal nieuwe leden die er meteen enthousiast tegenaan zijn gegaan. Ook iemand die al jaren lid is maar nog nooit vogels had ingezonden, maakte zijn entree met een groot aantal vogels.

 

We hebben de indruk dat er strenger werd gekeurd dan in voorafgaande jaren. Voor zover we andere tentoonstellingen hebben bezocht, zagen we ook daar dat over het algemeen minder punten werden toegekend. Daar staat tegenover dat de keurmeesters veel werk hebben gehad met het op naam brengen van de verschillende kleuren van een aantal vogels. Vooral parkietenkeurmeester Super heeft menig zweetdruppeltje laten vallen.

Beginnende en vaak ook gevorderde liefhebbers zien zich door de wirwar aan kleurbenamingen vaak voor grote problemen geplaatst. Het gevolg is dat men noodgedwongen maar voor de meest voor de hand liggende kleurbenaming kiest. De keurmeester verbetert dat dan. Wel met het gevolg dat de kleuraanduiding in de catalogus afwijkt van die op het keurbriefje. De inzender leert daarvan. De toeschouwer helaas niet. Verder past hier een waarschuwing. Op district- en landelijke tentoonstellingen gaan de keurmeesters in deze situatie geen fouten verbeteren maar afstraffen!

 

De show werd geopend door de wethouder van sportzaken de heer Busemann. Hij reikte ook de prijzen uit. Districtsvoorzitter Wiebe Zijlstra eerde Aike Meems met een nog echt ouderwetse en originele Bondspeld voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Aike Meems werd tevens tot erelid van “De Goudvink” benoemd.