TT 2018 Schildwolde - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
Vogelvrienden van de provincie Groningen

In de week van 1 t/m 3 november 2018 hebben wij als afdeling Schildwolde weer onze jaarlijkse vogelshow mogen houden in de ijsbaan kantine te Froombosch.
Met een aantal vogels van 205 stuks is voor een afdeling toch nog een mooi aantal om een TT te houden. Er was een mooi verscheidenheid aan vogels, wat de tentoonstelling op zich een mooi uitstraling geeft. We kunnen dan ook met een tevreden gevoel terug kijken naar dit afgelopen evenement.

De vier keurmeesters hebben hun best gedaan om de vogels naar waarde te keuren en te waarderen met de daarbij behorende punten.
De volgende leden zijn kampioen geworden in hun klasse en mochten een bonds medaille in ontvangst nemen uit handen  van de hr. Zijlstra, district voorzitter Groningen;

Kampioen kleur kanaries, B. Pronk, geel intensief met 92 punten.
Kampioen postuur kanaries, L. Meter, crest-bred gladkop donker schimmel met 90 punten.
Kampioen tropen, M. Veenema met een geschilderde astrilde van 93 punten.
Kampioen kwartels en duiven, K.A. Veen met harlekijn kwarten van 93 punten.
Het bondskruis, algemeen club kampioen mocht de secr. W.J. Nuus ontvangen met een Swift parkiet van 93 punten.

De hr. Zijlstra had nog een opdracht uit te voeren, namelijk, er waren twee leden die hij het bondsinsigne mocht opspelden voor 40 jaar lidmaatschap van de bond en van de club. Namelijk de heren J. Bosma en H. Mittendorp.

Ook ontvingen ze nog een bloemetje uit handen van de voorzitter van de afdeling, de hr. H. Klok.
Hierna werd de TT opengesteld voor de inzenders, leden en verdere bezoekers om de show te bekijken.

Al met al hebben we een mooie show gedraaid wat bezoekers betreft en dat geeft het bestuur een tevreden gevoel. De rest zien we nog wel maar het mooie en de gezelligheid kan niet meer worden terug gedraaid. Dat hebben we.
De secretaris,  “De Goudvink”,
W.J. Nuus.
Terug naar de inhoud