TT 2019 Musselkanaal - NBvV District Groningen

Ga naar de inhoud
TT verslag 2019 Vogelverening Musselkanaal e.o.

Vrijdag 22 november 2019:
De 68-ste vogeltentoonstelling van de Vogelvereniging Musselkanaal e.o. werd geopend door de voorzitter van de NBvV District Groningen, Wiebe Zijlstra. Maar voordat Wiebe het woord nam heette Rudolf, de voorziter van de vereniging, alle aanwezigen wekom. Lovende woorden gingen naar de vrijwilligers die deze tentoonstelling mogelijk maakten. Achter de schermen wordt altijd ontzettend veel werk verricht zoals het verwerven van advertenties, het maken van de catalogus, het opbouwen van de stellingen en inrichten van de zaal en, niet te vergeten, het verzorgen van de vogels gedurende alle dagen dat de vogels aanwezig zijn.

Ook werd het Dorpshuis D'Oale School bedankt voor het beschikbaar stellen van de zaal en het personeel dat voor de koffie, broodjes en drankjes zorgden. Als teken van dank werd aan Anneke en Jan een bos bloemen overhandigd.
Daarna was het de beurt aan Wiebe om de prijzen uit te delen en de tentoostelling te openen.

Als eerste werd Ronald Robbe naar voren geroepen omdat hij 25 jaar lid is van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Uit de zaal hoorde je de opmerking: "zo jong nog en dan al jubilaris?" Jazekers want Ronald
werd op zijn 10e jaar al lid van de NBvV, dus hij beleefd al 25 jaar plezier aan de vogelhobby.

Wiebe Zijlstra vertelde hoe hij, heel lang geleden, is begonnen met de vogelliefhobby met een grasparkiet.
In die tijd maakte hij kennis met de opa van Ronald, die ook een verwoed
vogelliefhebber was. Deze opa bracht de hobby over aan zijn zoon Rudolf,
de huidige verenigingsvoorzitter.

Rudolf op zijn beurt gaf de liefhebberij weer over aan Ronald. Dus 3 generaties
vogelliefhebbers in dienst bij de NBvV.

Ronald kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld en kreeg van Rudolf een
oorkonde.

Op naar de 40 jaar Ronald!
Daarna werden de prijswinnaars naar voren geroepen om hun prijzen in ontvangst te nemen.
De Bondskruis werd gewonnen door Bert Folkers.

Als eerste winnaar werd Willem Ellermann naar voren geroepen.
In de groep Neophema parkieten kreeg zijn Turquoisine parkiet Wildkleur 93 punten. Willem kreeg daarom de bondsmedaille en een prachtige beker.

Bert Folkers kreeg meerdere prijzen.
Voor de Gras en grote parkieten kreeg zijn Pruimekop wildkleur 94 punten.
Deze Pruimekop wildkleur kreeg ook de Derby prijs en als Algemeen Kampioen kreeg Bert de Bondskruis.

In de groep Kleur- vorm- en postuurkanaries kreeg de Lipochroom Geel Intensief van Koos Draijer 90 punten.
Koos, die vanwege eeen vakantie afwezig was kreeg daarvoor een beker + de Bondsmedaille.

De 5 beste vogels van 1 inzender waren van Willen Ellemann. De vogels kregen 463 punten.

De Pennantrosella Wildkleur van H. Hilverts kreeg 94 punten en werd daardoor Kampioen OK.

Ten slotte kreeg Ashley Bruns, als Jeugdkampioen, een prachtige beker met de Bondsmedaille voor haar Groenwangparkiet Opaline Groen.
Deze schitterende vogel kreeg 94 punten.

Nadat alle prijzen uitgedeeld waren verklaarde Wiebe Zijstra de Tentoonstelling 2019 voor geopend.

KLIK HIER om meer te lezen
Terug naar de inhoud