Provinciale Groninger Kampioenschappen voor Kooi- en Volièrevogels 2017

Op donderdagavond van 14 december werd in het imposante evenementenhal ‘Op Roakeldais’ in Warffum door de 2e voorzitter van de Nederlandse Bond voor Vogels, Albert Zomer, de jaarlijkse Provinciale Groninger Kampioenschappen voor Kooi- en Volièrevogels 2017 geopend.


Om half acht heette Wiebe Zijlstra, de voorzitter van NBvV District Groningen, de volle zaal hartelijk welkom. Hij sprak zijn waardering uit aan de organisatoren van de Volièrevereniging ’t Hoogeland. Een tentoonstelling van dit formaat organiseren verloopt niet altijd van een leien dakje, zo memoreerde hij. Het vinden van een juiste locatie, het zoeken van goede sponsoren, het vinden van vrijwilligers die helpen opbouwen enzv. Dit alles hebben de organisatoren van ’t Hoogeland mogelijk gemaakt.  Wiebe dankte ook alle inzenders die gezamenlijk meer dan 800 vogels hebben ingebracht en wenste iedereen een aangenaam verblijf toe op deze show.

 

In het openingswoord van Albert Zomer sprak hij namens het hoofdbestuur van de NBvV zijn dankwoord uit voor de strakke organisatie en alle inzenders die deze kampioenschappen mogelijk hebben gemaakt. Hij was verheugd te zien dat het met de veroudering van de leden in District Groningen nogal meeviel en dat de jeugd ook mee doet aan de TT. Albert riep de aanwezigen op om ook een bezoek te brengen aan de Nederlandse Kampioenschappen VOGEL 2018 in Zwolle.
Daarna werd samen met Jan Heuvel, secretaris van volièrevereniging ’t Hoogeland en  kartrekker bij de organisatie, de prijzen uitgereikt. En dan, nadat alle prijswinnaars gehuldigd waren, opende Albert de toegang tot de show door het symbolish doorknippen van het lint.