55 jaar Vogelvereniging Vogelvreugd  Bellingwolde

Ter ere van het 55 jarig bestaan van de vogelvereniging `Vogelvreugd ` uit Bellingwolde werd er op zaterdag 5 september 2015 een gezellige avond georganiseerd. Het bestuur had alle leden en hun partners uitgenodigd om gezamenlijk deze jubileum te vieren.

Na de openingswoorden van de voorzitter Stoffer Klooster kreeg Jan Perdon, als districtsvoorzitter van het district Groningen, de gelegenheid om de felicitaties aan het bestuur en leden over te brengen.

Hij memoreerde dat 55 jaar toch wel iets is om even stil bij te staan, dat er in deze 55 jaar nog al wat veranderd is aan onze hobby, verenigingen en organisatie. Tevens had de districtvoorzitter nog enige verrassingen om bekend te maken.

 

De heer H. de Boer was dit jaar 40 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Helaas kon hij wegens ziekte niet aanwezig zijn en zijn jubileumspeld niet persoonlijk in ontvangst nemen. Het bestuur zal deze op gepaste wijze uitreiken bij hem thuis.

 

 

Ook de heer A. Nieboer is 40 jaar lid van de N.B.v.V. maar hij had de jubileumspeld reeds eerder opgespeld gekregen. Wel kreeg hij een leuke attentie en de felicitaties van de afdeling.


Vervolgens mocht de districtsvoorzitter de heer S. de Roo toespreken.

De heer S. de Roo is al 54 jaar lid van de afdeling Bellingwolde en staat altijd met raad en daad klaar om de vereniging waar dan ook te helpen.

Als blijk van waardering voor de vele diensten, belangeloos verricht, heeft het bestuur en de leden van de vogelvereniging ``Vogelvreugd`` besloten om de heer Siegert de Roo te benoemen tot

 

Ere lid van de Vogelvereniging Vogelvreugd Bellingwolde

 

De districtsvoorzitter had de eer om Siegert de Roo deze  benoeming te mogen  mededelen en de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Namens de vereniging mocht Stoffer Klooster de jubilaris een leuk geschenk overhandigen. De aanwezigen onderstreepten dit met een hartelijk applaus.

Na deze officiƫle handelingen, vroeg de voorzitter, om het aangeboden buffet goed te laten smaken. De gezellige avond werd op opgevrolijkt met live muziek, welke zeer bekende en gezellige liedjes ten gehore bracht.

 

De afdeling Bellingwolde kan terug zien op een zeer geslaagde en gezellig jubileumavond ter ere van hun 55 jarig bestaan.