NBVV districtgroningen

 

 

NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS DISTRICT GRONINGEN

 

Beknopte samenvatting van de Codex voor het hobbymatig houden van en fokken met voliere-of kooivogels door leden  van de NBVV. ( voor de volledige inhoud; zie het bondsvademecum      versie 2023-2 ).
A  Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijk vogelliefhebbers  om zich aan te kunnen sluiten bij de Bond.
B  Het bevorderen van een kennis-en een informatieoverdracht richting de aangesloten leden mbt wetgeving en normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het welzijn  van hun vogels.
Een voorbeeld hiervan is de gehouden vogels in staat te stellen zich te socialiseren en gewend te raken aan de omgang met soortgenoten.
Door het lid zijn van de bond conformeren de leden zich aan het beleid van de bond.


 Binnen de provincie Groningen zijn momenteel 15 vogelverenigingen (afdelingen) actief.
Samen vormen deze 15 afdelingen het District Groningen, deze afdelingen zijn dus het fundament onder het District Groningen
Vanuit de verenigingen kunnen leden zich kandidaatstellen voor een bestuursfunktie binnen de NBVV commissie District Groningen.
De afdelingen kunnen gevraagd en/of ongevraagd hun mening geven over dan aan de orde zijnde problematiek, de Bond of het District aangaande ,dit gebeurt dan meestal op 2 momenten in het seizoen namelijk bij de voor- en najaarsvergadering.

 A36 Email: aljekoopman47@hotmail.com

Vogelvereniging “Eemsmond”
Appingedam – Delfzijl

D33 Email: vveemsmond@hotmail.comH40 Email: ogvhoogkerk@gmail.comM36 Email: sjoerdwesterhof@kpnmail.nl


Vogelvereniging “de Goudvink”
Schildwolde

S07 Email: w.nuus@kpnplanet.nl

Vogelvereniging “Kleur en
Zang” Winsum

W10 Email: jaapsok@hotmail.com


Volièrevereniging “t Hoogeland”
W a r f f u m – U i t h u i z e n

W16 Email: 9985sc20a@hetnet.nlA113 Email: meintejanvdbrug@hotmail.com


 Vogelvereniging
“Vogelvreugd” Bellingwolde"


G17 Email: secretaris@onzevogelswesterkwartier.nlM06 Email: h.hilverts@outlook.com


Vogelvereniging “Oldambt”
Oostwold

O16 Email: r-berlijn@home.nl


V03 Email: cgsteijvers@hetnet.nl

 


W14 Email: devogelvriendwinschoten@outlook.com

 Vogelvereniging “de Kardinaal”
Woltersum

 W31 Email: mblink@ziggo.nl